Deze website wordt beheerd door KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32,3B te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website kan je bij ons terecht.

Inhoud onrechtmatig kopiëren, dat mag niet

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van KLJ & Groene Kring vzw. Alle inhoud wordt met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties, het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Maar KLJ & Groene Kring vzw is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website.
 • Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van KLJ & Groene Kring vzw. Op deze website vind je onze contactgegevens.
 • De gegevens en publicaties uitsluitend bedoeld voor leden zijn voorbehouden voor hen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van KLJ & Groene Kring vzw. Op deze website vind je onze contactgegevens.
 • Je mag op je eigen website of socialemedia-account een link plaatsen naar de KLJ-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het url-adres moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • KLJ & Groene Kring vzw streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Is de informatie op de websites toch onvolledig of bevat die vergissingen, dan kan KLJ & Groene Kring vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van onze diensten en informatie geven je in geen geval recht op financiële compensatie.

Wat andere websites, achter onze links, zeggen …

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker. KLJ & Groene Kring controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. We zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat KLJ & Groene Kring vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat KLJ & Groene Kring vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Als je onze content op je website wil plaatsen …

Je mag bepaalde info van KLJ die je kosteloos aan de hand van widgets worden aangeboden op je website integreren als:

 • je voor commercieel of professioneel gebruik de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KLJ & Groene Kring vzw vraagt. Commercieel gebruik is het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling (‘betalende dienstverlening’) of op websites met advertenties. Professioneel gebruik is het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarbij de content je bedrijf verrijkt.
 • je weet dat je niet het recht hebt om KLJ & Groene Kring vzw te associëren met je site.
 • je de context waarbinnen de beschikbare info die op je website wordt aangeboden respecteert. De info mag niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is, die inbreuk pleegt op de rechten van anderen of die strijdig is met de wetgeving in België.
 • je aanvaardt dat KLJ & Groene Kring vzw niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie van de content op je website. KLJ & Groene Kring vzw blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het ter beschikking gestelde materiaal, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van de inhoud. Je vrijwaart KLJ & Groene Kring vzw tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
 • je weet dat KLJ & Groene Kring vzw het recht heeft de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde materiaal op je website. Ook behoudt KLJ & Groene Kring vzw zich het recht de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

We gaan zorgvuldig met je gegevens om

KLJ & Groene Kring vzw vindt de bescherming van je persoonlijke levenssfeer erg belangrijk.

 • Wanneer je de website bezoekt om informatie te vinden over KLJ, slaan we geen persoonsgegevens van je op.
 • Pas wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals je voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, telefoonnummer …) te verzenden.
 • We behandelen die in overeenstemming met de regels die we hier vermelden en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. En dus alleen voor de diensten en ondersteuning die jij wilt.
 • We verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor je expliciete schriftelijke toestemming nodig hebben.
 • De persoonsgegevens die KLJ & Groene Kring vzw verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van KLJ & Groene Kring vzw, of bepaalde personen of entiteiten waarmee KLJ & Groene Kring vzw een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot je gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
 • Geef geen valse gegevens, of gegevens die niet van jou zijn
 • De gegevens die je aan KLJ & Groene Kring vzw doorgeeft, moeten van jou zijn, of je hebt de toestemming gekregen om ze te gebruiken en door te geven. KLJ & Groene Kring vzw kan je de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruikmaakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Jouw wijzigingen, onze wijzigingen

Je kunt KLJ & Groene Kring vzw laten weten dat je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. En dat je gegevens verwijderd moeten worden. Of je kunt ons je gegevens laten aanpassen, of laten tonen wat we over je bewaren. Op deze website vind je onze contactgegevens.

KLJ & Groene Kring vzw kan deze verklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback of wijzigingen in de privacywetgeving. De geldende versie kun je dus hier consulteren.